wie zijn wij?

Habicom ontwikkelt en beheert veilige, gezellige
en vertrouwde woonruimte voor mensen met een
zorgvraag, beperking of psychische kwetsbaarheid.
Samen met lokale partijen zorgen wij voor een
prettige woon- en leefomgeving voor onze huurders
door onderlinge hulp en participatie op de arbeids-
markt te ondersteunen en te stimuleren.

missie habicom

Woonruimte realiseren en beheren waar jong
en oud met een zorgvraag, nu of in de toekomst,
prettig kunnen wonen en leven.

visie habicom

De beschikbaarheid van passende en betaalbare
woningen voor mensen met een zorgvraag vindt
Habicom van groot belang. Habicom wil daarom
voorzien in een woonvorm waarin prettig wonen, leven,
maar ook werken mogelijk is voor alleenstaanden of
tweepersoonshuishoudens.